Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2020

16:35
5453 b8b2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi

July 02 2020

09:07
4952 14bf 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viaIzzy721 Izzy721

June 29 2020

08:08
0491 d8ba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacristinaa cristinaa
08:05
3863 fe52 500
Reposted fromtfu tfu
08:00
2873 d2fc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaIzzy721 Izzy721
07:59
1997 8917 500
Reposted fromtfu tfu
07:59
5523 a105 500
Reposted fromtfu tfu
07:57
7943 ad04 500
Reposted fromgarazowka garazowka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
07:57
Jeśli cię boli:
– dobra wiadomość: żyjesz
– zła wiadomość: ten ból czujesz wyłącznie ty
— Stanisław Barańczak

June 18 2020

09:08
przybądź i jeżeli chcesz mi coś zarzucić,
zarzuć mi ręce na szyję.
— leopold staff
Reposted fromdried dried viaCannonball Cannonball
09:08

Jest pan teraz w moim życiu.

Reposted fromniewinna niewinna viaCannonball Cannonball
09:08
Niestety mam tendencję do radzenia sobie z problemami w taki sposób, że w ogóle sobie z nimi nie radzę
— Gabrielle Zevin
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCannonball Cannonball
08:59
4590 247b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
08:59
0577 b599
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczarnemajtki czarnemajtki
08:58
9724 4c0a 500
Reposted fromzciach zciach viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
08:58
“Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.”
— Tomasz Jastrun
08:58
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawhatever18 whatever18
08:57
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla via100suns 100suns
08:56
4826 cfd9 500
Reposted fromtfu tfu
08:55
5366 e726 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaP4RIAS P4RIAS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...