Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2020

18:44
4834 a821 500
Reposted frompiehus piehus
18:43
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viatobecontinued tobecontinued
18:41
7904 154b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
18:40
Istnieje taka miłość, która porywa bez opamiętania, spada na nas, jak grom z nieba i nie istnieje już dla niej żadna konkurencja.
— Mil Mudy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
18:38
1453 5836 500
Reposted fromunco unco viamaybeyou maybeyou
18:37
Zanim coś o kimś powiesz, zadaj sobie te trzy pytania: Czy to coś miłego? Czy to prawda? Czy musisz to powiedzieć?
— Regina Brett "Jesteś cudem"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

April 06 2020

12:47
6456 0ef4 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
12:45
Dla mózgu nie ma znaczenia czy coś jest realne czy nie. On przywołuje to, co zna. 
— dr Bogna Kędzierska, SWPS
Reposted fromagatiszka agatiszka viaEldharjarr Eldharjarr
12:45
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viaEldharjarr Eldharjarr
12:45
6458 6b3a 500
Reposted fromhrafn hrafn viaEldharjarr Eldharjarr
08:46
7502 b870 500
Natalia Butko
Reposted fromhrafn hrafn viaCannonball Cannonball
08:44
8574 ab11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 05 2020

17:44
0612 f065 500
Reposted frombabyface babyface viagaszka gaszka
17:42

„Samotność jest najlepsza, kiedy jesteśmy razem”.

— A.A. Milne

Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty

March 31 2020

16:32
2362 0e1d 500
Reposted byplcytatylottibluebellmalinowychrusniakadlerek12sokodlanikogopchamtensyfworthitnergomilostkikateistruejestemjedenxwyczesanagitaraxgraywallaleanderhrafnxunforgetableegzystencjalittlewhiteliesRybciaaamoglismywszystkotylkomoimioczamislovaabsolutelyfuckingnot
16:26
4064 9f5e 500
16:26
0665 19b0 500
Reposted fromtrup trup viamalinowychrusniak malinowychrusniak
15:59
0871 d333 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
15:59
A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frominpassing inpassing viaEldharjarr Eldharjarr
15:57
2675 c205
Reposted fromkallisto kallisto viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl