Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

18:22
18:20
18:18
Znasz mnie, jestem lękowa, krótki romans to ostatnie, czego potrzebuję.
— Amir Levine i Rachel Heller - "Partnerstwo bliskości"
18:17
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viadejno dejno
18:16

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagaszka gaszka

January 17 2020

17:59
chcę być dla Ciebie dobra.
— xxx
17:59
3175 8862 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasoko soko
17:59
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasoko soko
16:43
9205 e450 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viatfu tfu
16:28
2470 1715 500
Reposted fromfapucino fapucino vialetshavesex letshavesex
16:26
15:55
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazmilosci zmilosci

January 01 2020

19:26
5367 3aa5
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapanimruk panimruk
15:45
i do szczęścia brakuje tylko ciepła 
Reposted fromcarmenluna carmenluna viahrafn hrafn
15:44
5083 13a9 500
Reposted fromhrafn hrafn
15:43
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasoko soko
15:42
9576 a2f4 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapanimruk panimruk
15:36
9919 e821 500
15:34
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
15:34
8845 5dde 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl