Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

10:20
4381 44df
Reposted fromwonders- wonders- viairmelin irmelin
10:19
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viaprecelka precelka
10:18
Wychodzimy z założenia, że zawsze będziemy mieć wybór, aż okazuje się, że nie mamy już więcej możliwości i chcemy już tylko cofnąć czas.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
10:16
8319 0e04 500
10:14

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
10:13
Nauczyłeś mnie, że miłość nie polega na słowach. To konkretne działania. Okazywałeś mi swoją miłość tym, jak na mnie patrzysz, jak mnie traktujesz (...).
— Penelope Ward - "Mieszkając z wrogiem"
10:12
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
10:09
4049 18c1
Reposted fromkarahippie karahippie via100suns 100suns
10:09
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viadozylnie dozylnie
10:09
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viadozylnie dozylnie
10:09
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadozylnie dozylnie
10:07
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacrystalline crystalline
10:06
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
10:05
6252 4680 500
K. Nosowska
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
10:04
6406 dd79 500
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie
10:04
2622 f22a
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
10:04
Chciałbym rozeznać się w sobie, póki nie będzie za późno.
— Jean-Paul Sartre, Mdłości
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
10:03
6544 5dfd
26.08.12
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie
10:03
6547 ed5f 500
03.06.16
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie
10:01
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl