Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

15:16
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera
15:16
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
Reposted fromnikotyna nikotyna viaszydera szydera
13:49
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaboroboro boroboro
13:49
5079 dfdc 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaohinnocence ohinnocence
13:49
1641 f039
Reposted fromkimik kimik viayouaresonaive youaresonaive
13:48
13:47
Rosła we mnie rozpacz, zatykała mi klatkę piersiową tak, jak kłaki zatykają filtr od odkurzacza, rozpychała mi przełyk, właziła do ust.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
13:46
13:46
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
13:46
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viaboroboro boroboro
13:46
1992 9f30
us, lions
Reposted fromcats cats viaMrrruk Mrrruk
13:46
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam".
— Adam Woronowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadaaa93 adaaa93
13:45
2941 34ad
Reposted fromYggry Yggry vialukan lukan
11:41
11:39
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viayeahlow yeahlow
11:38
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
11:37

August 07 2017

10:40
8683 8c03 500

antipahtico:

Jeremy Lipking

09:25
9924 7754
Reposted fromamatore amatore viamyrla myrla
09:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl