Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

22:19
1533 ef85 500
Reposted fromtfu tfu viazupson zupson
22:18
22:16
3641 e51e 500
Reposted fromdilma dilma viadancingwithaghost dancingwithaghost
22:15
6375 f44f 500
22:15
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
22:15
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
22:14
1459 18ee 500
Reposted fromRowena Rowena viaszydera szydera
22:14
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viaszydera szydera
22:13
6694 c40d
22:13
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
22:12
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
22:09
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viayveee yveee
22:09
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viayveee yveee

August 16 2018

14:07
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative viaszydera szydera
14:06
5217 44c8 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
13:55
4303 55dc
Reposted frompulperybka pulperybka viaszydera szydera
13:53
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
13:52
Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy chcą ograniczyć twoje ambicje. Mali ludzie zawsze to robią, ale wielcy, zawsze dają ci poczuć, że też potrafisz być wielki.
— znalezione
13:51
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— niewychamowanee.soup.
13:50
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl