Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

11:37
1581 bf48 500

August 12 2017

11:21
1935 853a 500
11:20
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq vianoisetales noisetales
11:19
1671 cb11 500
Reposted fromtinkerbelljar tinkerbelljar vianoisetales noisetales
11:15

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

10:28
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
10:27
5461 e5e2
Reposted fromamatore amatore viadesperateee desperateee
10:26
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viadesperateee desperateee
10:25
5786 5fd4 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viadesperateee desperateee
10:24
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viadesperateee desperateee
10:24
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viadesperateee desperateee
10:23
10:19
5657 8cd6 500
Reposted fromamatore amatore viadesperateee desperateee

August 10 2017

15:48
5726 6ffa 500

I love this photo because at first you think that she was going to get married but instead her husband to be left her, or something like that. but actually it’s quite the opposite. I clicked on the source and it brought me to an article explaining the story behind this photo, and she’s not crying, she’s hungover. her and her husband went to a football game on their wedding day, and got extremely drunk and partied all night. they took the subway home because they couldn’t drive. so no, it’s not a sad heartbreaking story, it’s a crazy joyful one. which in my opinion makes the picture even more amazing.

Reposted fromerial erial viadancingwithaghost dancingwithaghost
15:47
Samotny człowiek potrafi przywiązać się do każdego ciepłego słowa, jakie usłyszy .
15:47
15:47
15:47
Nie ma dnia, żebym o Tobie nie myślała.
— Listy niewysłane.
Reposted fromzyta zyta viadancingwithaghost dancingwithaghost
15:46
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
15:46

Kłótnia.

Mężczyzna:

– Ale o co ci chodzi?

Kobieta:

– Wszystko w porządku.

Mężczyzna obraca się dupą. Ona jest wstrząśnięta jego reakcją.

Wyjaśnijmy to porządnie. „Wszystko w porządku” dla faceta = „Wszystko ok. Będzie lodzik i bzykanko.” „Wszystko w porządku” dla kobiety = „Zmarnowałeś mi dzień, skurwysynu, i jeszcze udajesz, że nie wiesz, o co mi chodzi!?”

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl