Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

22:16
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— Malvina Pe.
Reposted fromDominique7 Dominique7 viaDangerousHope DangerousHope
22:15
7989 c3fa 500
22:14
2679 967e
To jest dopiero aww.
22:13
22:11
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viathefirstdrop thefirstdrop
22:07
22:06
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viaflexibilis flexibilis
22:06
0465 e0af
Reposted fromcalifornia-love california-love viarisky risky
22:02
3332 434c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaZlaKobieta ZlaKobieta
22:01
21:53
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaRozaa Rozaa
21:50
Reposted fromkrzysk krzysk viashampain shampain
21:50
4467 df0a
21:48
Jeszcze raz
— chciałabym
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakarna karna
21:47
Nigdy nie ma słów na najsilniejsze uczucia.
— James Frey - Ostatni testament.
Reposted frombaldur baldur viagdziejestola gdziejestola
21:47
21:47
Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych.
— Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromlittlefaith littlefaith viagdziejestola gdziejestola
21:44
1236 c0d5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajunior13 junior13
21:43
fajnie byłoby usłyszeć Cię przed snem.
21:43
Nie wolno mówić “dzień dobry”, jeśli się nie bierze udziału w staraniach o dobry dzień, jeśli się w ogóle w możliwość dobrego dnia nie wierzy
— dobranoc.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl