Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

08:36
Reposted fromposzum poszum viayeahlow yeahlow
08:35
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
08:30
3094 0e42 500
Reposted fromVictorialies Victorialies viacytaty cytaty
08:26
3188 45ce
Reposted fromsztefanix sztefanix viayveee yveee
08:22
9204 9861
Reposted fromrol rol viapanimruk panimruk
08:21
4905 7dff 500
Reposted fromyveee yveee
08:20
Jeśli czujesz się nieszczęśliwa od trzech minut, to powinnaś była coś z tym zrobić dwie minuty temu
— Caitlin Moran
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viayveee yveee
08:19
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viadozylnie dozylnie
08:19
5079 eb11 500
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadozylnie dozylnie

February 13 2017

21:29
5396 8289 500
Reposted frompalesoap palesoap viaazazel azazel
21:28
7625 01cd
Reposted fromposzum poszum viaindiferencia indiferencia
21:13

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

21:13
4167 b5bf 500
Reposted fromjareth jareth viadozylnie dozylnie
21:11
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viairmelin irmelin
21:10
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
21:10
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
21:10
5932 7f32
Reposted fromiamstrong iamstrong viapodkrawatem podkrawatem
21:10
0867 84fd 500
Panie ministrze...
Reposted fromEDi EDi viapodkrawatem podkrawatem
21:10
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viapodkrawatem podkrawatem
21:08

Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

- Daniel Glattauer

Reposted fromalexandra93 alexandra93 viamenia menia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl