Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

11:57
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viadesperateee desperateee
11:56
11:56
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

11:55
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
11:55
11:55
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
11:55
11:55
4447 1ba0 500
Nic sie nie zmieniło, S. (09-10-2017)
Reposted frompikkumyy pikkumyy viadesperateee desperateee
11:49
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
11:48
4527 209d 500
Reposted frommargorzata margorzata viagdziejestola gdziejestola
11:46
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazupson zupson
11:46
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
11:45
Reposted fromgruetze gruetze viabzdura bzdura
11:44
6813 b412 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viaHoHo HoHo
11:44
7779 ac24 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHoHo HoHo
11:43

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
11:43
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viaataliaboo ataliaboo
11:42
2785 59e1 500
Reposted fromtfu tfu viaHoHo HoHo
11:41
7068 2bb8
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaOlsonek Olsonek
11:41
3379 5071 500
Poooomrooooki
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl