Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

10:41
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaxannabelle xannabelle
10:38
5826 769c
Ach, Jeremi, czy jesteś już na dnie?
Reposted fromgracey gracey viafearoflove fearoflove
10:37
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viapsychoza psychoza
10:37
10:36
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaszydera szydera
10:35
1535 587d 500
10:35
5250 431b
10:34
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viayourheartbeat yourheartbeat
10:34
8248 55c2
10:33
he's back
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
10:33
Ludzi normalnych nie ma dziś w Europie. Wiktor Gomulicki w odpowiedzi na ankietę "Cyklisty" z 1897 roku.

Reposted fromciarka ciarka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 15 2017

11:18
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu viadozylnie dozylnie
11:17
5343 ed99
Reposted fromRagnaroek Ragnaroek viajozefspace jozefspace
11:16
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viaszydera szydera
11:15
2729 586a
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
11:14
5335 b0e7 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaszydera szydera
11:13
Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
11:13
3398 5700 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
11:12
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viadejno dejno
11:12
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamarlylee marlylee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl