Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

11:50
2051 e8f0 500
Reposted fromdudku dudku viabarock barock
11:49
Liczy się miłość, kolego, w tym świecie liczy się tylko miłość.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frommissbrodka missbrodka viatake-care take-care
11:45
Reposted fromRynn Rynn vianezavisan nezavisan
11:37
0138 a30b
Reposted fromtfu tfu viazupson zupson
11:35
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viazupson zupson
11:35
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viablacktoblack blacktoblack
11:31
0501 6873 500
Reposted fromoll oll viasoko soko
11:31
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viasoko soko
11:30
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
11:30
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
11:29
8779 cba4 500
Reposted fromfungi fungi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
11:28
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
11:23
11:22
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
11:22
0499 3f71
Reposted fromNajada Najada viaszydera szydera
11:21

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera
10:42
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)

October 28 2018

21:25
2201 c245 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:24
3661 4350 500

October 27 2018

07:52
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl